Subnavigatie

Wat kunnen wij voor u doen?

Als werkgever wilt u graag dat uw medewerkers op een gezonde manier hun pensioen halen. Tegelijkertijd zijn er veel uitdagingen. Het team vergrijst en ontgroent, technologische ontwikkelingen gaan razendsnel en de gevaren van stress, burn-out, overgewicht en roken liggen op de loer. Werk moet steeds vaker gecombineerd worden met mantelzorg voor partners en familieleden.

De vraag is: hoe houdt u uw medewerkers gemotiveerd? Wat is uw rol als werkgever of als leidinggevende? Het gewone werk moet immers ook nog eens doorgaan en dat is vaak al een uitdaging op zich. Daar kun je als eindverantwoordelijke best wakker van liggen.

Aandacht voor duurzame inzetbaarheid doe je er niet zo maar even bij. Daarom biedt de Arbeidsmarktregio Drenthe aan 30 organisaties de mogelijkheid om zich hierbij te laten ondersteunen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?
Wij kunnen helpen bij het opstellen van een plan van aanpak en diverse andere maatregelen en instrumenten, vaak geheel of gedeeltelijk gesubsidieerd, als u er snel bij bent.

 • wij helpen u bij de uitvoering van een nulmeting;
 • wij ondersteunen u bij het opstellen van een plan van aanpak en de uitvoering daarvan;
 • wij helpen leidinggevenden bij hun ontwikkeling om leiding te kunnen geven aan het proces richting duurzame inzetbaarheid;
 • wij leren organisaties om zelf beleid te ontwikkelen voor duurzame inzetbaarheid;
 • wij delen onze kennis en ervaring via deze website en onze themabijeenkomsten;
 • wij bieden specialisten een platform om hun diensten aan te bieden aan onze relaties.

Meedoen als werkgever of als leverancier?
Bent u werkgever? En wilt u van A tot Z advies over duurzame inzetbaarheid? Doe dan mee met ons fullserviceprogramma, waarin onze projectadviseurs u begeleiden en adviseren tijdens het hele traject. Wilt u liever zelfstandig met duurzame inzetbaarheid aan de slag? Leer dan in ons selfserviceprogramma hoe u zelf een concreet plan van aanpak opstelt. Volg anders ons programma, speciaal gericht op Leidinggevenden. Levert u diensten die te maken hebben met duurzame inzetbaarheid en wilt u daarmee een bijdrage leveren? Word dan leverancier bij het project!


Subsidieregelingen voor deelnemers

Met het project Duurzame Inzetbaarheid "Iedereen telt in ondernemend Drenthe!" wil de Arbeidsmarktregio Drenthe 30 bedrijven de kans geven om Duurzame Inzetbaarheid binnen hun bedrijf vorm te geven. Deze bedrijven krijgen op basis van een DI-scan en gesprekken uiteindelijk een praktisch plan van aanpak. Maatregelen of instrumenten die daarbij ingezet worden, kunnen deels worden gesubsidieerd.

Bedrijven die met duurzame inzetbaarheid aan de slag gaan, kunnen tussen 01-10-2020 en 01-01-2022 eenmalig een dienst declareren bij het project. Als het project voldoet aan de criteria is 45% van de kosten - tot een maximum van € 2000 - declarabel vanuit ESF. De meerkosten zijn voor de deelnemende organisatie. 

Financiering voor ondernemers in Noord-Nederland (kopie)

Naast subsidies vanuit ESF, zijn er mogelijk nog andere subsidies waar u als ondernemer in Noord-Nederland gebruik van kunt maken. Hieronder leest u meer over een aantal subsidies die mogelijk voor u relevant zijn. Voor meer informatie over deze en andere subsidies verwijzen wij u graag naar 123subsidie.nl.

 • Sectorale O&O middelen

  In Nederland bestaan ongeveer 125 Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O). Aangesloten bedrijven dragen een bepaald percentage van de loonsom af aan dit O&O fonds (dit is in de cao bepaald).

  Via het O&O-fonds van de branche kan een bedrijf subsidie krijgen voor scholing van werknemers. Op de website van het O&O fonds of de brancheorganisatie staat vaak nadere informatie. Veel O&O fondsen stimuleren momenteel duurzame inzetbaarheid van medewerkers en hebben middelen voor specifieke projecten waar bedrijven gebruik van kunnen maken of bieden kosteloos instrumenten aan. 

 • SLIM subsidie MKB 2020

  Als MKB-bedrijf kun je vanaf maart 2020 subsidie aanvragen om een bedrijfsschool op te zetten, loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen of de vaardigheden van hun medewerkers up to date te houden. Ook grotere bedrijven uit de horeca, de landbouw en recreatiesector kunnen aanspraak maken op subsidie. Het kabinet trekt daar structureel € 48 miljoen per jaar voor uit. Het doel van de regeling is om het leren en ontwikkelen binnen het MKB te bevorderen.

  Elke MKB-ondernemer kan een subsidieaanvraag indienen. Het geld kan worden ingezet om een leerrijke werkomgeving in een bedrijf te versterken, maar ook om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt een beroepsopleiding op maat te laten doen. Ook kunnen ondernemers subsidie krijgen voor medewerkers die tijdens hun werk een (deel van een) mbo-opleiding willen volgen. Meer informatie over het aanvraagproces van de SLIM-regeling volgt begin 2020. 

 • Subsidieregeling Human Resource MKB Drenthe

  De subsidie is bedoeld voor ondernemers in midden- en kleinbedrijf gevestigd en actief in Drenthe. De regeling staat open tot 1 januari 2021.

  Je kunt subsidie krijgen voor het inschakelen van een onafhankelijke deskundige voor:
  • Het opstellen van een strategisch HR beleidsplan
  • Het voorbereiden op en verwerven van erkenningscertificaten op personeelsgebied
  • Het in kaart brengen wat de inzetbaarheid van de medewerker is
  • Het opstellen van een plan om de inzetbaarheid van de medewerker te verhogen
  • Het deelnemen aan (in-company) opleidingen, trainingen, seminars of cursussen, die aantoonbaar gericht zijn op HR

  Deze subsidieregeling wordt uitgevoerd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland.  

 • Scholingsvoucher

  Sommige sectoren bieden gratis scholingsvouchers aan voor werknemers. Dit zijn afspraken die in een cao zijn vastgelegd. Je kunt deze voucher inzetten voor een cursus, training of opleiding.

  In de sectoren Metaal & Techniek en Metalektro zijn deze vouchers in ieder geval beschikbaar. Als je wilt weten of deze voor een andere sector ook beschikbaar zijn, neem dan contact op met het betreffende O&O fonds.