Subnavigatie

Vervagende grenzen tussen werk en privé

Dankzij allerlei technologische en maatschappelijke ontwikkelingen is de manier waarop we werken flink veranderd. We kunnen altijd en overal verbinding maken met collega’s of klanten. Hierdoor is de grens tussen werk en privé behoorlijk vaag geworden. Verschillende onderdelen van ons leven beginnen steeds meer door elkaar te lopen. De werk- en privésituatie zijn tegenwoordig dus steeds meer met elkaar verbonden. De vervagende grenzen tussen werk en privé verminderen de tijd voor rust en herstel en zijn een uitdaging voor een gezonde balans tussen werk en privé.

wandel-02-11867.jpg

Als de combinatie tussen werk- en privétaken niet in balans is, kan dit leiden tot overbelasting van werknemers. Uiteindelijk kan dit ziekte en burn-outklachten tot gevolg hebben, wat kan leiden tot langdurige uitval van werknemers. Toch is het vervagen van grenzen tussen werk en privé niet alleen maar negatief: het kan ook juist voordelen met zich meebrengen. Het is hoe dan ook van belang om als werkgever aandacht te hebben voor deze belangrijke balans tussen werk en privé.


Verschillende rollen

Vaak nemen mensen meerdere rollen aan. Deze rollen kunnen betrekking hebben op het werk, maar ook op de privésituatie. Zo zijn mensen bijvoorbeeld vaak niet alleen werknemer, maar daarnaast ook nog mantelzorger of vrijwilliger. Dit kan ervoor zorgen dat de verplichtingen die de verschillende rollen met zich mee brengen onverenigbaar zijn en elkaar bemoeilijken.

Mensen zijn vaak niet alleen werknemer, maar daarnaast ook nog mantelzorger of vrijwilliger.

Plaats- en tijdsonafhankelijk werken
Mensen werken steeds vaker plaats- en tijdsonafhankelijk. Hierdoor kunnen werknemers het gevoel krijgen dat ze 24/7 bereikbaar moeten zijn. Toch kan plaats- en tijdsonafhankelijk werken ook voordelen hebben voor de werkende. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan een betere afstemming van de werktijden met thuis, wat juist een positieve invloed heeft op de balans tussen werk en privé. kan ook verrijking optreden door het innemen van meerdere rollen, waarbij ervaringen in de ene rol de kwaliteit van leven verbeteren in de andere rol.

Financiële thuissituatie
Bekend is dat de financiële situatie van werknemers zwaar kan drukken op de inzetbaarheid op het werk. Zo zijn mensen met meer financiële stress minder productief, verzuimen zij vaker en hebben zij een lagere werktevredenheid. Het is opvallend dat een goede financiële situatie van het huishouden samenhangt met tot hogere leeftijd kunnen doorwerken, terwijl een slechte financiële situatie van het huishouden juist samenhangt met minder lang willen doorwerken.

Mantelzorg
Door de vergrijzing is er een toename in de behoefte aan mantelzorg. Eén op de vijf werkenden combineert werk met langdurige zorg voor een chronisch zieke partner, een gehandicapt kind, een hulpbehoevende ouder, vriend of buur, en de verwachting is dat dit aantal in de toekomst nog verder gaat stijgen. Het combineren van mantelzorg met werk en een gezinsleven is vaak belastend voor de mantelzorger. Dit kan leiden tot verminderde inzetbaarheid, hoger verzuim en eerder stoppen met werken.