Subnavigatie

Het project Duurzame Inzetbaarheid "Iedereen telt in ondernemend Drenthe!" bestaat uit een breed netwerk waarin verschillende partijen met elkaar samenwerken.

Het netwerk bestaat uit verschillende gemeentes en organisaties. Samen zijn zij de initiatiefnemers van het project Duurzame Inzetbaarheid Drenthe. Daarnaast is er een projectteam dat zorgt voor de dagelijkse werkzaamheden en de voortgang. Verder is een netwerk van werkgevers die deelnemen aan het project en een netwerk met leveranciers, die hun diensten aanbieden aan werkgevers. U ziet meer informatie hierover in het blauwe kader.

Bent u al lid van het netwerk Duurzame Inzetbaarheid Drenthe op Linkedin? Via deze besloten groep blijft u op de hoogte van het laatste nieuws en ziet u de bijeenkomsten die we organiseren. Bovendien kunt u er meteen kennismaken met de overige leden.


Doel van het project

Met het programma ‘Iedereen telt in ondernemend Drenthe’ wil de arbeidsmarktregio Drenthe de aandacht voor duurzame inzetbaarheid bij werkgevers in Drenthe een boost geven.

Dat doen we door:

  • organisaties te helpen bij het maken van analyses (scans) en het opstellen van een plan van aanpak
  • door het mede-financieren van maatregelen om medewerkers duurzaam inzetbaar te maken
  • in samenwerking met de Hanze Hogeschool een leergang ‘selfservice duurzame inzetbaarheid’ mogelijk te maken voor HR professionals
  • een leerprogramma aan te bieden, specifiek voor leidinggevenden die zich verder willen ontwikkelen in het leidinggeven aan duurzame inzetbaarheid

Dit heeft directe invloed op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in organisaties.

Indirect heeft het project als doen om:

  • kennisdeling over duurzame inzetbaarheid te bevorderen tussen werkgevers, leveranciers, en adviseurs
  • binnen de arbeidsmarktregio Drenthe bij te dragen aan het bewustwordingsproces voor het belang van duurzame inzetbaarheid in het algemeen en specifieke thema’s als gezond, veilig en vitaal werken, van goed werkgeverschap, betrokkenheid van werkenden en arbeidsmobiliteit